مهرداد حیدری

درباره ما

یه آرزویی همیشه تو دلم بود که یک مرجع باشه در رابطه با رشد شخصی و کسب و کار وجود داشته باشه تا بتونم ازش استفاده کنم و هی نچرخم دنبال موضوع ها تو وب سایت های مختلف بعد از اینکه از مرگ رهایی پیدا کردم تصمیمی گرفتم گروه تحقیقاتی مهرداد حیدری رو راه اندازی کنم و همه این دانش ها رو یک جا به شما انتقال بدم.

شماره تماس: 09118315292

ایمیل: sale@mehrdadheydari.com