ما معمولا با بله و نه گفتن مشکل داریم و همین باعث می شود زمان زیادی را صرف کارهای کم ارزش و بی ارزش کنیم و همیشه وقت کافی نداریم.

اما مقصر خودمان هستیم و با یک نه به جا، خودمان را خلاص نمی کنیم.

به روش باینری کارهایی که با هدفهایمان یکی نیست کنار می گذاریم.

باینری یعنی ۰ و ۱ با همین دو عدد می شود اطلاعات را از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر انتقال داد.

ما یک بار به هدفمان می گوییم بله و به هر چیز دیگری که در راستای آن نیست میگوییم نه و آن را در فرآیند تکرار قرار می دهیم.

اگر جای این دو را تغییر ندهیم یعنی روی هدفمان متمرکز هستیم.

We usually have a problem when to say yes or no!

So this causes us waste a lot of our time on useless efforts and hav time shortage.

But it’s our fault and we can simply stop this.

By saying no in the right place.

In binary method that I’m going to explain, we set aside works that are not in accordance with our specific goals!

Binary means using codes with jast two numbers 0 and 1 that computers use to transfer information between each other.

We say yes to our gools, there fore we say no to anything else that’s in oppose, and we frequently operate this process.

If we don’t misplace these two words, we can focus on our objectives.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *