آیا می دانید حقوق شما به عنوان یک انسان چیست؟

در زندگی کسی به ما یاد نداده که چه حقوقی داریم بعد که ما وارد جامعه می شویم در جمع اگر سوالی داشته باشیم نمی پرسی...

ادامه مطلب

چطور زمانی که شکست می خوری می تونی به مسیرت ادامه بدی؟

اگر روزی برای تست یا برای استخدام مراجعه کرده اید و به هر دلیلی مثل استرس یا اینکه خراب کرده اید قبول نشده اید چه کار می ک...

ادامه مطلب

زمانی که برنامه ریزی که کرده اید را نتوانسته اید انجام دهید چه باید بکنید؟

زمانهایی وجود دارد که برنامه ریزی کرده اید و بعد نتوانسته اید هیچ یک از آن کارها را انجام دهید خوب این فقط شما نیستید که ا...

ادامه مطلب

چطور برای خرید یک محصول کارایی درست را انتخاب نمایید؟

شده شما هم نیاز به یک ماشین یا ... داشته باشید اما نتوانید بین کارایی که نیاز دارید و آن محصول تصمیم درستی بگیرید؟ پیشنه...

ادامه مطلب

تست اعتماد به نفس – اعتماد به نفس خود را یک بار برای همیشه بسنجید

افرادی که فکر می کنند باید اعتماد به نفس خود را مورد سنجش قرار دهند می توانند از این تست عالی که ۳۲ سوال دارد استفاده کنند...

ادامه مطلب